• ผ้าห่มยางพารา - K ไซต์


    เมื่ออากาศเย็น ยางพาราจะเก็บความร้อนไว้ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียความร้อนภายใต้ผ้าห่ม เมื่ออากาศร้อน จะระบายอากาศและความชื้นได้ดีทำให้ไม่เกิดเหงื่อ


  • ผ้าห่มยางพารา - Q ไซต์


    เมื่ออากาศเย็น ยางพาราจะเก็บความร้อนไว้ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียความร้อนภายใต้ผ้าห่ม เมื่ออากาศร้อน จะระบายอากาศและความชื้นได้ดีทำให้ไม่เกิดเหงื่อ


  • ผ้าห่มยางพารา - S ไซต์


    มื่ออากาศเย็น ยางพาราจะเก็บความร้อนไว้ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียความร้อนภายใต้ผ้าห่ม เมื่ออากาศร้อน จะระบายอากาศและความชื้นได้ดีทำให้ไม่เกิดเหงื่อ    Rubber