ทำไมถึงต้องเลือก


"เรามีสวนยางพาราของเราเอง"

เราศึกษายางพาราตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการกรีดยางเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา นั่นทำให้เรารู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของยางพารา รวมถึงการคัดสรรค์วัตถุดิบที่คุณภาพ และเหมาะในการผลิตหมอนและที่นอนยางพารามากที่สุด

สวนยางพาราของเราอยู่ที่จังหวัดพังงา เราใช้น้ำยางกว่า 70 เปอร์เซ็น จากสวนยางพาราของเรา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดภูเขา และอยู่ใกล้ทะเล จึงเป็นพื้นที่ที่อุสมบูรณ์ทั้งสภาพดินและอากาศเหมาะในการทำสวนยางพารา ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

"ของขวัญจากธรรมชาติ"

"โรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต"


เราศึกษายางพาราตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการกรีดยางเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา นั่นทำให้เรารู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของยางพารา รวมถึงการคัดสรรค์วัตถุดิบที่คุณภาพ และเหมาะในการผลิตหมอนและที่นอนยางพารามากที่สุด

"กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง"

ด้วยมาตรฐานสากล

""

เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน

การเก็บรักษายางพาราในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อรักษาคุณภาพของโฟมยางพารา จำเป็นจะต้องเก็บสินค้าที่ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อฆ่าเชื้อมาแล้ว ทำการห่อเพื่อป้องกันการจับตัวของฝุ่น และจัดเก็บในโกดังที่มีอากาศถ่ายเท และไม่แอ้อัดจนเกินไป

สุขภาพที่ดีโดย สินค้าของจูนลาเท็กซ์
Rubber